این سایت در زمینه فروش و تحویل فوری کارتخوان های فروشگاهی سیار و ثابت طراحی و راه اندازی گردیده است.